Alle nieuws

Gemeenteraad staat op kruispunt

Gemeenteraad tegen verplaatsing van bushalte maar laat het er bij zitten.

Indienen van een zienswijze op Ontwerp PIP N207 Zuid

Week van de waarheid voor het kruispunt!

Oproep: informeer u over de verkeersmaatregelen en laat uw stem horen!

RIJNWOUDE SCHITTERT

Welke plannen hebben de politieke partijen voor de inwoners van voormalig Rijnwoude?

Verkiezingsdebat over de dorpen van voormalig Rijnwoude op 10 maart

Besluitvorming kruispunt gaat ons allemaal aan!

Verkeerstellingen Hazerswoude-Dorp van 9-23 maart

10 vragen over inrijdverbod vrachtverkeer Dorpsstraat te Hazerswoude Dorp

Overlast in de buurt? Dit kun je doen!

Werkzaamheden kruising Dorpsstraat Oost/West 29 en 30 november.

Verkeersmaatregelen kruispunt dorpsstraat N209

Uitnodiging online informatieavond over de Transitievisie Warmte, 29 september 2021, aanvang 20.00 uur

Reconstructie Hobbemastraat en omgeving

Eerste klankbordgroepen zuidwestelijke wijkontsluitingsweg Hazerswoude-Dorp (N207- Zuid)

Open brief aan de leden van de Gemeenteraad van de Gemeente Alphen aan den Rijn. Rijnwoude 28-5-2021

Enquete resultaten

Het Dorpsoverleg heeft een aantal vragen aan u. Vul de enquête in!