10 vragen over inrijdverbod vrachtverkeer Dorpsstraat te Hazerswoude Dorp

10 vragen over inrijdverbod vrachtverkeer Dorpsstraat te Hazerswoude Dorp

Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Dorpsstaat en de Voorweg (binnen de bebouwde kom) te vergroten heeft het College van B&W onlangs het besluit genomen om het vrachtverkeer te weren uit Dorpsstraat en de Voorweg (binnen de bebouwde kom). In totaal rijden er volgens de gemeente nu 90 vrachtwagens door de Dorpsstraat west en 55 door oost. Aangelegen percelen kunnen straks bereikt worden via de aanvraag van een ontheffing. Wat betekent dit besluit voor ondernemers aan de Dorpsstraat en welke consequenties heeft het voor inwoners die bijvoorbeeld een verhuiswagen nodig hebben of eenmalig meubilair of andere grote goederen laten bezorgen en afhankelijk zijn van de route door de Dorpsstraat? Denk hierbij aan alle inwoners van Plan Zuid en alle omwonenden van straten die uiteindelijk uitkomen op de Dorpsstraat Oost. Daarom onderstaand 10 vragen over het inrijdverbod voor vrachtwagens die het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp aan de gemeente heeft voorgelegd.

1. Welke straten betreft het inrijdverbod voor vrachtverkeer?
Het verkeersbesluit heeft betrekking op de Dorpsstraat ten westen en ten oosten van de N209 en de Voorweg binnen de bebouwde kom, dus tussen de Middelweg en de Dorpsstraat te Hazerswoude-Dorp.

2. Wat wordt precies verstaan onder vrachtverkeer?
Vrachtverkeer zijn motorvoertuigen die gemaakt zijn voor het vervoeren van goederen en waarvan de maximaal toegestane massa meer dan 3500 kg bedraagt. Dit is de grens tussen een vrachtauto en een bestelbus.

3. Hoe werkt de regeling van het aanvragen van ontheffing?
De eigenaar van een vrachtauto dient via de website van de gemeente een ontheffing aan te vragen via Home>vergunningen en ontheffingen>vergunningen openbare weg>ontheffing brede en zware voertuigen. Dit moet 3 weken van tevoren. De ontheffing moet zichtbaar aanwezig zijn in het voertuig. De ontheffing is maximaal 1 jaar geldig.

4. Wat kost het aanvragen van een ontheffing?
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt 32,75 euro gerekend en 77,80 euro als iemand de ontheffing binnen 3 weken nodig heeft.

5. Hoe moet een transportbedrijf dat een wagenpark van meerdere vrachtwagens heeft hiermee omgaan? Immers bij het beleveren van bedrijven aan de Dorpsstraat is niet altijd van tevoren bekend welke vrachtwagen gaat beleveren? 
Een bedrijf vraag eenmalig een ontheffing aan voor alle kentekens in zijn wagenpark. Het bedrijf geeft alle kentekens door en deze worden geregistreerd in het systeem van de gemeente.

6. Hoe moeten inwoners die bijvoorbeeld meubilair of andere grote goederen eenmalig thuis laten bezorgen, waarbij de vrachtwagen door de Dorpsstraat moet rijden, met het verbod omgaan? Hoe worden deze bezorgers op de hoogte gesteld van het verkeersbesluit en hoe zij vervolgens moeten handelen?  
Bewoners kunnen dit aangeven bij het leveren van bijvoorbeeld meubilair of witgoed. Daarnaast heeft een bedrijf zelf de verantwoordelijkheid om hier onderzoek naar te doen. Overigens worden de meeste leveringen gedaan met voertuigen die niet binnen het verbod vallen.

7. Hoe wordt het verbod op vrachtverkeer gehandhaafd?
Politie en boa’s kunnen het verbod handhaven. Daarnaast bezit de gemeente verplaatsbare camera’s en deze handhaven ook op verboden.

8. Is het besluit al in de Staatcourant gepubliceerd? 
Het verkeersbesluit is 8 november gepubliceerd in het Gemeenteblad (voorheen de Staatscourant.  Gemeenteblad 2021, 397118 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

9. Kunnen belanghebbenden nog tegen dit besluit in bezwaar gaan? Zo ja waar, hoe en wanneer? Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit - volgens de artikelen 7:1 en 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht - binnen 6 weken na de openbare bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 13, 2400 AA te Alphen aan den Rijn. De bezwaartermijn verloopt op 20 december 2021.

10. Wat is de beoogde ingangsdatum van het inrijdverbod?
De gemeente is voornemens de bezwaartermijn inclusief verwerking hiervan af te wachten, alvorens het verbod in te voeren. 

Nico Stolwijk
Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp


Reacties