Alphense politieke partijen over de 'affaire Spies'

Alphense politieke partijen over de 'affaire Spies' Foto: Alphens EV

Alphen aan den Rijn heeft gekregen waar de gemeenteraad om heeft gevraagd: een burgemeester die de gemeente intern en extern goed vertegenwoordigd. Dat is de reden dat Liesbeth Spies nevenfuncties heeft en gebruikmaakt van haar netwerk.

De discussie tijdens de gemeenteraadsvergadering van zaterdagochtend 30 november ging over een aantal zaken: een heldere conclusie over de lokale gedragscode en een duidelijke uitspraak over de neveninkomsten van burgemeester Spies. Daarnaast gaven de fracties ook hun mening over de gedragscode, nevenfuncties, het juridisch onderzoek en beeldvorming.

Gedragscode
"We hadden het allemaal moeten weten", zei René Driesen (GroenLinks), daarmee samenvattend wat er eigenlijk is misgegaan. De gedragscode wordt namelijk uitgereikt bij het aantreden van elke bestuurder: burgemeester, wethouders, raadsleden en commissieleden. "De burgemeester had zich beter moeten laten informeren", voegde Gert van de Ham (D66) wel toe. Ank de Groot (RGL) vroeg zich af waarom niemand naar de code heeft gekeken. "Wij hebben allemaal zes jaar een blinde vlek gehad voor een code, die ons scherp had moeten houden", zei Ernst-Jan Straver (PvdA).

Kennelijk wordt de gedragscode opgevat als 'we gedragen ons netjes en we nemen geen cadeaus aan'. Dat is namelijk de gebruikelijke manier waarop een gedragscode in het bedrijfsleven wordt geïnterpreteerd.
In de Alphense gedragscode staat echter, ten onrechte, een paragraaf over neveninkomsten. "Financiën liggen vast in de gemeentewet", meldde Hans van Kuijk (SGP). Daarin gesteund door Jeroen van Gool (CDA): "Dat mag dus niet in een gedragscode staan. De gemeentewet stelt dat we ons lokaal niet moeten bemoeien met inkomsten, dan voorkom je dit soort discussies." Peter Bontekoe (WKB) voegde hieraan toe: "Landelijk is in 2010 gesteld dat alle bestuurders gelijk moeten worden behandeld."

De eindconclusie is dat de lokale gedragscode moet worden aangepast en dat gebeurt ook.

Nevenfuncties
Het fenomeen nevenfuncties is de afgelopen week een eigen leven gaan leiden. Onder meer uit reacties op social media blijkt dat inwoners niet begrijpen waarom de burgemeester 'tijd heeft voor een bijbaan'.
De bedoeling is echter dat de nevenfuncties van de burgemeester, vooral bestuursfuncties, het aanzien van de gemeente Alphen aan den Rijn versterken. "De nevenfuncties zijn van grote betekenis en hebben voordelen voor de lokale gemeenschap", aldus D66. "Wij hebben gekregen wat we wilden: een burgemeester met een groot netwerk dat goed is voor Alphen aan den Rijn en die tegelijkertijd gezellig door het dorp fietst", zei Caroline Blom (CU).
De burgemeester bespreekt haar nevenfuncties altijd met de fractievoorzitters. André de Jeu (Nieuw Elan) stelde voor om de nevenfuncties een keer met de raadsleden bespreken.

Juridische toets
De juristen van de gemeente Alphen aan den Rijn hadden vrijdag 22 november al opgemerkt dat de Alphense gedragscode niet klopt. Om 'een hoop gedoe' te voorkomen, hebben de aanwezige fractievoorzitters besloten maandag 25 november een extern advies te vragen. De interne en externe juristen zijn het eens: een aantal bepalingen, met name artikel 3.5, is in tegenspraak met de gemeentewet. Behalve Iris van de Kolk (SP) erkennen de politieke partijen het juridisch rapport als correct.

Beeldvorming
Een aantal sprekers kaartte de beeldvorming aan. "Het is niet fijn wat er nu gebeurt. Het gaat om de beleving van de inwoners", zei Anouk Noordermeer (VVD). Van de Kolk voegde toe: "Het niet verder afstaan van neveninkomsten is niet uit te leggen aan mensen die het erg moeilijk hebben. Hoewel de burgemeester juist heeft gehandeld, doe ik een moreel appel om alle neveninkomsten in de gemeentekas te storten."

Van Kuijk betreurde het dat de burgemeester zo negatief wordt afgeschilderd in 'de media'. De Jeu maakte bezwaar tegen slecht omgaan met citaten in 'de media': "Journalisten moeten feiten controleren en goed citeren. Ik ben blij dat wat ik heb gezegd is opgenomen, daar blijkt uit dat ik verkeerd ben geciteerd."

De gemeenteraad vraagt zich in het algemeen af hoe vertrouwelijke stukken zo snel in de openbaarheid konden komen. Dit geldt voor een vertrouwelijk mail van Spies aan de fractievoorzitters (vrijdag), een vertrouwelijke mail van Noordermeer aan de fractievoorzitters (weekend) en het juridisch advies (dinsdag). "Lekken is schadelijk", aldus Van Kuijk. "Het juridisch advies lag al op straat voordat het bij de fracties was."


Reacties