Bewoners Plan-Zuid maken kans op een gratis energiescan van woning

Bewoners Plan-Zuid maken kans op een gratis energiescan van woning

Het Dorpsoverleg Hazerswoude Dorp organiseert op woensdagavond 10 juli samen met de gemeente Alphen aan den Rijn en het Duurzaam Bouwloket een informatieavond over energiebesparing en comfortabel wonen.

Gratis energiescans en - energieadviezen
Ter voorbereiding van deze avond zoeken wij van de meest voorkomende woningtypen uit Hazerswoude-dorp een voorbeeldwoning. Bewoners die hun woning beschikbaar stellen, krijgen een gratis energiescan van de woning en een maatwerkadvies voor energiebesparende maatregelen. De energiescan en het energieadvies verplichten tot niets.

De manier waarop een woning het best verduurzaamd kan worden en energie kan worden bespaard hangt onder meer af van het type huis in combinatie met het bouwjaar. Verschillende bouwperioden kennen namelijk verschillende isolatiewaarden. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een selectie gemaakt van de meest voorkomende woningtypen in Hazerswoude-dorp. Gekozen is voor de wijk Plan-Zuid, omdat hier veel dezelfde typen woningen staan. Voor elk type woning dat is geselecteerd wordt van één woning een kosteloze energiescan en een advies op maat gemaakt. De adviezen geven inzicht in de specifieke mogelijkheden per woningtype en de terugverdientijd per maatregel. Op deze manier ontstaat er per type woning en bouwperiode een overzicht van te nemen maatregelen om de woning energiezuinig te maken. De resultaten hiervan worden gepresenteerd tijdens de informatieavond op 10 juli, waar alle bewoners van Plan-Zuid welkom zijn, maar natuurlijk zijn ook alle andere geïnteresseerden in het Dorp van harte welkom.

 

Meld u aan voor een gratis energiescan
Woont u in Plan-Zuid, bent u benieuwd naar de mogelijkheden die er liggen om uw woning te verduurzamen en wilt u kans maken op een gratis advies op maat?  Stuur dan voor 1 juni aanstaande een mail naar Marc Koene van gemeente Alphen aan den Rijn (mkoene@alphenaandenrijn.nl). Vermeld daarbij uw adres + telefoonnummer en welke maatregelen u in het verleden al in of rondom uw woning heeft getroffen.

 

Nadat de aanmeldingen zijn ontvangen, wordt er voor ieder woningtype één referentiewoning geselecteerd. Bent u de eigenaar van één van de geselecteerde referentiewoningen, dan nemen de adviseurs van het Duurzaam Bouwloket contact met u op. Zij bezoeken vervolgens uw woning voor het maken van een energiescan. Het bezoek neemt ongeveer een uur in beslag. Op basis van de energiescan wordt het maatwerkadvies opgesteld. Dit is een rapport met een stappenplan dat aan u beschikbaar wordt gesteld en, indien gewenst, met u wordt besproken. Wordt uw woning niet geselecteerd en wilt u toch een energieadvies op maat voor uw  woning? De gemeente stelt een energieadvies op maat beschikbaar tegen een eigen bijdrage van € 50.

 

Dorpsoverleg ondersteunt actie

Het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp werkt van harte mee aan deze actie van de gemeente, die een voorloper is van de wijkenaanpak. Alle woningen in Nederland moeten in 2050 van het gas zijn gekoppeld. In 2021 moet de gemeente een planning afgeven welke wijk in welk jaar van het gas af wordt gehaald en welke warmte-oplossingen als alternatief worden geboden. Er leven onder inwoners veel vragen over welke energiebesparende maatregelen het best voor hun huis genomen kunnen worden en wat de kosten en terugverdientijden hiervoor zijn. Het is daarom positief dat de gemeente nu al actief aan de slag gaat richting inwoners, die reeds nu overwegen iets te doen om hun woning energiezuiniger te maken. Zet daarom de informatieavond van 10 juli alvast in uw agenda!

 

Namens het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp

Nico Stolwijk


Reacties