Eerste klankbordgroepen zuidwestelijke wijkontsluitingsweg Hazerswoude-Dorp (N207- Zuid)

Eerste klankbordgroepen zuidwestelijke wijkontsluitingsweg Hazerswoude-Dorp (N207- Zuid)

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft eerder aangegeven de inwoners van Hazerswoude-Dorp te betrekken bij alle verkeersontwikkelingen. Het eerste onderwerp waarover meegepraat kan worden, is de landschappelijke inpassing van de zuidwestelijke wijkontsluitingsweg die wordt aangelegd bij Weidelanden.  

Waarover denken de klankbordgroepen mee?

De hoofdvraag is vooral: hoe richten we de ruimte tussen de watergangen en de weg in? Wordt dit recreatief groen of krijgt de natuur voorrang? Is het uitzicht over de weg en weilanden belangrijk? Of is een aantrekkelijke invulling tussen de wijk en de weg belangrijker, waardoor je de weg minder ziet? Verder zal er natuurlijk gepraat worden over een veilige inrichting van de weg.

 

Wie kunnen deelnemen aan de klankbordgroepen?

De gemeente gaat in de klankbordgroepen in gesprek met bewoners die vanuit hun woning of tuin direct zicht hebben op de nieuw aan te leggen weg. Hiervoor worden twee klankbordgroepen opgericht. De eerste groep buigt zich over het groen bij de nieuwe weg van de rotonde bij Weidelanden tot de Jan van Eycklaan. De tweede groep denkt mee over het groen bij de nieuwe weg vanaf de Jan van Eycklaan tot de Breitnerlaan. De brieven naar de bewoners, die voor de klankbordgroepen in aanmerking komen, zijn inmiddels verstuurd. Zij kunnen opgeven of ze in aanmerking willen komen om deel te nemen aan een klankbordgroep. De verwachting is dat de klankbordgroepen 3 of 4 keer bij elkaar zullen komen. 

 

Verdere proces 

Na de zomer komt de herinrichting aan de orde van de Jan van Eycklaan, de Breitnerlaan en de Rubenslaan. Ook daarbij wordt tegen die tijd afstemming met de bewoners gezocht. Na de zomervakantie start ook de participatie met belanghebbenden over het kruispunt van de N209 met de Dorpsstraat en over de nieuwe noordelijke rotonde in de N209 die aansluit op de Sportparklaan. Ook daarvoor worden klankbordgroepen samengesteld en worden omwonenden tegen die tijd met een brief op de hoogte gesteld. Als alle klankbordgroepen van de drie gebieden (zuidwest, kruising, noord) hun inbreng hebben geleverd, organiseert de gemeente een algemene informatieavond voor alle belangstellenden uit Hazerswoude-Dorp over wat het proces heeft opgeleverd.  

 

Op de hoogte blijven 

De gemeente blijft de inwoners van Hazerswoude-Dorp informeren over alle stappen en inspraakmogelijkheden, onder andere via bewonersbrieven, de eigen website, de Groene Hart Koerier en social media.


Reacties