Energieverbruik gemeente gedaald

Energieverbruik gemeente gedaald Foto: Gemeente Alphen aan den Rijn

Het elektriciteitsverbruik van Gemeente Alphen aan den Rijn is in 2018 met 24,5% gedaald sinds 2013.

Het aardgasverbruik is in deze periode met 9,2% gedaald. Dit blijkt uit de jaarrapportage Energie 2018. Voor wat betreft onze ambities uit het Actieprogramma Duurzaamheid kunnen wij concluderen dat zowel de besparing bij openbare verlichting en verkeersinstallaties als de besparing door toepassing van energiemanagement op koers ligt.

De gemeente heeft ruim 1.000 gas- en elektra-aansluitingen. Eind 2017 heeft Gemeente Alphen aan den Rijn een energiemonitoringssysteem aangeschaft waarmee het energieverbruik van de gemeente wordt bijgehouden en beheerd. Door het verbruik te monitoren kunnen we gericht inzetten op verdere besparing en verduurzaming van ons energieverbruik. Dit draagt bij aan onze ambities uit het Actieprogramma Duurzaamheid:

- In 2020 is 20% bespaard ten opzichte van 2013 in de openbare verlichting en verkeersinstallaties;
- In 2020 is dankzij energiemanagement 5% elektriciteit bespaard bij gemeentelijke aansluitingen;
- In 2020 is 100% van het elektriciteitsverbruik en 50% van het gasverbruik van de gemeentelijke organisatie regionaal vergroend;
- Gemeentelijk vastgoed in 2025 energieneutraal. 

De energiebesparing heeft voornamelijk te maken met het afstoten van overtollig vastgoed, het verduurzamen van het vastgoed en het vervangen van de openbare verlichting door LED-verlichting. De gemeente wekt zelf energie op. In 2018 is ruim 6% van onze energie zelf opgewekt. De stroom die we inkopen is groene stroom. Het verbruikte aardgas is nog niet volledig groen, er is in Nederland onvoldoende groen gas beschikbaar. We gebruiken daarom CO₂-gecompenseerd aardgas.
De komende jaren gebruiken we het energiemonitoring systeem om nog een beter beeld te krijgen van ons energieverbruik en daarmee besparings- en verduurzamingsmogelijkheden.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties