Enquete resultaten

Enquete resultaten

Positieve enqueteresultaten geven doorslag Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp gaat door! Het Dorpsoverleg (DO) heeft besloten haar activiteiten voor de inwoners van Hazerswoude-Dorp voort te zetten. De enqueteresultaten onder de inwoners van het dorp en een gesprek met burgemeester Spies hebben hierbij de doorslag gegeven. Een deel van de huidige leden is reeds om verschillende redenen gestopt met hun activiteiten en een ander deel twijfelde ook over het nut om door te gaan. Daarmee lag de vraag op tafel of er nog een toekomst is voor het DO. “De massale ondersteunende reacties die het DO heeft ontvangen hebben ons verrast en zij hebben zeker bijgedragen aan de beslissing door te gaan met het Dorpsoverleg”, aldus voorzitter Nico Stolwijk. We zullen daarbij de communicatie met de inwoners van het Dorp gaan intensiveren. Daar zullen we binnenkort nader over berichten. In maart 2021 heeft het DO een enquete gehouden onder in de inwoners. Doel hiervan was te achterhalen wat de verwachtingen van de inwoners zijn over de rol en de activiteiten van het DO. Tegelijkertijd is deze enquete benut om te onderzoeken of er inwoners zijn die een bijdrage willen leveren aan de DO-activiteiten. Uiteindelijk hebben 98 inwoners de moeite genomen om de enquete in te vullen. Hoewel het DO op iets meer had gehoopt, geven de resultaten een duidelijk beeld van het belang dat inwoners hechten aan een DO en welke verwachtingen zij hierover hebben.

De belangrijkste resultaten op een rij:

Bijna 94% is bekend met het Dorpsoverleg en 89% vindt het belangrijk dat er een Dorpsoverleg is.

De vraag waarom mensen het Dorpsoverleg belangrijk vinden kwamen 93 antwoorden binnen. Deze zijn samengevat in 10 quotes:

 • Omdat ik hoop dat op deze wijze het zijn, de ziel, het dorpse overgebracht wordt zodat Hazerswoude-Dorp niet ondergesneeuwd raakt door beslissingen genomen door bestuurders met een puur stedelijke visie.

 

 • Houd de mensen geïnformeerd en betrokken en kan lobbyen bij gemeente en overheid.

 

 • Er moet iemand zijn die in overleg gaat met de gemeente Alphen...anders walst deze over ons heen, en hebben we helemaal niks in te brengen...

 

 • Om de politiek te laten weten wat de burgers van hun besluiten vinden en inspraak voor een besluit genomen wordt.

 

 • Om allerlei belangrijke punten voor het dorp onder de aandacht te brengen bij de Gemeente Alphen aan de Rijn. Dorpsoverleg weet wat er leeft in onze gemeente

 

 • Als spreekbuis van inwoners naar de stad Alphen en als orgaan wat de lokale bewoners attent maakt op komende ontwikkelingen

 

 • Omdat kritisch volgen van besluitvorming van provincie en gemeente broodnodig is.

 

 • Om de wethouders een beetje in de gaten te houden!!

 

 • Kan opkomen voor de belangen van de inwoners. Het ontbreekt inwoners vaak aan kennis hoe processen lopen en welke wetten en regels er gelden.

 

 • Richting geven om de leefbaarheid te bevorderen.

 

Op de vraag waarom het Dorpsoverleg niet belangrijk is kwamen 5 antwoorden binnen:

 • Zijn niet gekozen
 • Altijd gezeur
 • We hebben een democratisch gekozen gemeenteraad! Is voor mij voldoende
 • Er komt al 7 jaar niets uit.
 • Omdat er geen wettelijke basis is voor dit Dorpsoverleg. Geen verkozen raad.

 

De helft van de respondenten is het (helemaal) eens met de stelling dat het Dorpsoverleg zich moet beperken tot het geven van informatie zodat inwoners kunnen opkomen voor hun belangen. Bijna 30% is het hier niet mee eens.

Ruim 60% vindt dat het Dorpsoverleg neutraal moet blijven. Ruim 1/5 is het hier niet mee eens.

Als er een peiling onder de inwoners wordt gehouden wil bijna 75% dat het Dorpsoverleg ook een standpunt inneemt over kwesties.

Op het moment dat er een (duidelijk) meerderheidsstandpunt is vindt bijna 80% dat het Dorpsoverleg hiervoor ook bij de gemeentelijke politiek moet lobbyen.

Ruim 90% van de respondenten overweegt een app te downloaden ten behoeve van inwonerspeilingen.

Elf inwoners hebben aangeven mogelijk een bijdrage te willen leveren aan de werkzaamheden van het Dorpsoverleg. Zij zullen binnenkort worden benaderd.

Op de vraag of mensen verder nog een boodschap hebben voor het Dorpsoverleg kwamen vrijwel allemaal en positieve antwoorden die zijn samengevat in 10 quotes.

 • Blijf bestaan!
 • Ik denk dat het raadzaam is om wat meer bekendheid onder de inwoners te hebben zo dat het werk wat zichtbaarder wordt.
 • Keep up the good work!!
 • Blij met het dorpsoverleg. Hun informatiepositie en het delen hiervan.
 • Er zijn veel actiegroepen. Het DO zou daarin een bemiddelende en vertegenwoordigende rol moeten spelen.
 • Blijf neutraal in alle meningen en leg alle verschillende naast elkaar en zoek daarin naar overeenkomsten!
 • Het DO is een lastige constructie. Succes!
 • Met zo’n gemeenteraad en raad wat meer met de vuist op tafel slaan.
 • Het is belangrijk de eigen identiteit van Hazerswoude dorp te beschermen
 • Jullie doen goed werk. Maar probeer wel naar het hele dorp te luisteren.
 • Laat het DORP niet zinken!!!!!

 

Wij willen iedereen danken die de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen. Binnenkort hoort u nader van ons.


Reacties