Gemeenteraad staat op kruispunt

Gemeenteraad staat op kruispunt

Voor iedereen die het niet eens is met het verplaatsen van de bushalte van de zuidzijde naar de noordzijde van het kruispunt in Hazerswoude-dorp is donderdagavond 7 juli een belangrijk moment. In de gemeenteraadsvergadering wordt dan gesproken over het niet (of toch nog wel?) indienen van een zienswijze door de gemeente op het zogenoemde Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N207 Zuid. De deadline hiervoor is dinsdag 12 juli.

Vorige week kon u in deze krant lezen dat de gemeenteraad unaniem van mening is dat verplaatsing van de bushalte onwenselijk is. Door een flinke hap te nemen uit het parkeerterrein van AH ontstaan er allerlei problemen waardoor de leefbaarheid in het dorp bedreigd wordt met op termijn mogelijk grote gevolgen. Verder is gebleken dat vanuit het perspectief van het openbaar vervoer de huidige buslocatie op aspecten reizigersbelang, doorstroming, regelmaat en verkeersveiligheid minstens gelijkwaardig of zelfs beter is. Uit de vele reacties van de inwoners blijkt daarnaast dat er in het Dorp geen enkel begrip is voor de verplaatsing van de bushalte. Waarom daaraan vastgehouden?

Achter de politieke schermen borrelt het wel. Zo zou een in te dienen motie van partijen in de gemeenteraad - als die een meerderheid krijgt - de druk op het onwillige gemeentebestuur verhogen om toch bij de provincie bezwaar aan te tekenen.Maar misschien blijft het wel bij een al toegezegd briefje waarin de provincie nog eens vriendelijk (en krachteloos) wordt verzocht over bepaalde zorgpunten te spreken. Het is afwachten wat er donderdagavond gaat gebeuren.

De Raadvergadering wordt gehouden van 19.30 u – 23.00 u. Het zou natuurlijk mooi zijn als inwoners uit het Dorp bij de raadvergadering aanwezig zijn op de publieke tribune, maar de vergadering is ook online te volgen (agendapunt 10).Uiteraard zullen wij de beraadslagingen met belangstelling volgen en als het op stemmen aankomt zullen we u op de hoogte stellen welke politieke partijen bereid zijn voor de belangen van het dorp op te komen en welke het dorp in de steek laten.

Kunt u daar als bewoner nog iets doen?

Jazeker! Maar dan moet u wel snel zijn, namelijk vòòr 12 juli. U kunt zelf een zienswijze op de provinciale plannen (het PIP) indienen. Een voorbeeld is reeds eerder in de Groene Hart Koerier geplaatst. Uitknippen dus, ondertekenen en opsturen naar de provincie. Kan ook per mail naar: zienswijze.n207zuid@pzh.nl. Er liggen verder exemplaren van de voorbeeld-zienswijze van het Dorpsoverleg bij AH. Tenslotte is de zienswijze ook te downloaden via www.dorpsoverleghazerswoudedorp.nl.

 

Nico Stolwijk

Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp


Reacties