Grote belangstelling voor bijeenkomst over Wonen voor senioren

Grote belangstelling voor bijeenkomst over Wonen voor senioren

Op woensdagavond 22 mei organiseerde het Dorpsoverleg van Hazerswoude-Dorp een druk bezochte avond over huisvesting voor senioren in De Juffrouw. Ook in Hazerswoude-Dorp speelt het vraagstuk van de vergrijzing. Senioren willen zo lang mogelijk prettig en veilig wonen in hun vertrouwde omgeving. Je kunt dan natuurlijk bekijken hoe je de bestaande woning comfortabeler kunt te maken, maar anderzijds is het ook van belang dat er genoeg betaalbare nieuwbouwwoningen worden gebouwd die specifiek geschikt zijn voor senioren.

Allereerst ging de organisatie Stijlvol Ouder in op de (landelijke) woontrends en woonconcepten voor senioren, waarna Martin Bogerd van Habeko Wonen het stokje overnam. Hij gaf een inkijkje in de woonsituatie van senioren in het Dorp en de plannen en uitdagingen die hierbij voor de toekomst spelen. Tenslotte vertelden Jaap en Stephan Loomans uit eigen ervaring hoe het is als je met een groepje initiatiefnemers je eigen huis wilt bouwen, zoals zij hebben gerealiseerd in Weidelanden. Tijdens de avond werd geconstateerd dat er (ook) in het Dorp te weinig geschikte en betaalbare seniorenwoningen zijn om aan de vraag te voldoen. Anderzijds is de specifieke vraag in termen van aantallen en wensen van senioren niet goed in beeld. Het Dorpsoverleg gaat hierop nader actie ondernemen. Gezien de levendige interactie met de zaal en de reacties na afloop kan van een geslaagde avond worden gesproken. Alleen zal er nog hard moeten worden gewerkt aan het vraagstuk van seniorenhuisvesting om ervoor te zorgen dat onze senioren in Hazerswoude-Dorp allemaal een prettig en veilige oude dag kunnen hebben in een voor hen geschikte woning. Het Dorpsoverleg is dan ook zeker van plan een vervolg te geven aan deze avond.

Namens het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp

Nico Stolwijk


Reacties