Indienen van een zienswijze op Ontwerp PIP N207 Zuid

Indienen van een zienswijze op Ontwerp PIP N207 Zuid

Het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp heeft bezwaren tegen het inpassingplan N209 Zuid en dan met name ten aanzien van de plannen op en rond de kruising in Hazerswoude-Dorp. Zij zal daarom een zienswijze indienen op het Provinciale Inpassingsplan (PIP), maar roept inwoners op dit ook zelf te doen. Hoe meer indieners hoe krachtiger het signaal! Bijgaand een voorbeeld zienswijze die u alleen maar hoeft te ondertekenen en kunt mailen naar zienswijze.n207zuid@pzh.nl. Maar u kunt natuurlijk ook een eigen zienswijze maken. De zienswijze dient uiterlijk 12 juli 2022 te zijn ingediend.

 

2022-06-16 Zienswijze verkeersmaatregelen algemeen def.docx


Reacties