Informatiebijeenkomst energiebesparing

Informatiebijeenkomst energiebesparing

Informatiebijeenkomst energiebesparing in uw eigen woning   Op maandag 16 september organiseert de gemeente Alphen aan den Rijn in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket en het Dorpsoverleg van Hazerswoude-Dorp een informatieavond over energiebesparing en comfortabel wonen, speciaal voor (alle) woningeigenaren in Hazerswoude-Dorp. U bent vanaf 19:15 uur van harte welkom in De Juffrouw (Dorpsstraat 250). Eerder was er een informatie-avond gepland op 10 juli die wegens omstandigheden werd geannuleerd. Deze informatie-avond gaat hoe dan ook door!

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de informatieavond wordt toegelicht welke stappen u als woningeigenaar kunt nemen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren en daarmee te besparen op uw energiekosten. Het Duurzaam Bouwloket heeft adviezen voor energiebesparing op maat gemaakt voor de meest voorkomende woningtypen in de wijk Plan Zuid in Hazerswoude-Dorp. Een aantal bewoners van Plan Zuid heeft hun woning hiervoor beschikbaar gesteld. Er is een (gratis) energiescan van hun woning gemaakt en op basis daarvan is een maatwerkadvies opgesteld voor energiebesparende maatregelen. Mogelijk zijn deze adviezen ook voor uw woning van toepassing. Op de avond kunt u de adviezen inzien en wordt toegelicht hoe u, stapsgewijs, verduurzamingsmaatregelen door kunt voeren.

 

Aanbod gezamenlijke inkoop duurzaamheidsmaatregelen

Tijdens de bijeenkomst wordt vanuit de gemeente ook een aanbod voor gezamenlijke inkoop van spouwmuur- en vloerisolatie gepresenteerd en bent u in de gelegenheid hierover vragen te stellen.

 

Het programma:

19:15 uur        Inloop;
19.30 uur        Opening;

19.40 uur        Presentatie Duurzaam Bouwloket over duurzaamheidsmaatregelen;

20:40 uur        Toelichting aanbod gezamenlijke inkoop duurzaamheidsmaatregelen;

20:50 uur        Ruimte om vragen te stellen bij verschillende informatietafels (o.a. gemeente, Duurzaam Bouwloket en de installateur van de inkoopactie)

21:30 uur        Einde.

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn op de informatieavond? Meld u dan aan per e-mail via info@duurzaambouwloket.nl of telefonisch via 072-7433956, onder vermelding van uw naam en het woonadres (vol is vol).

Wilt u alvast kijken naar de mogelijkheden om uw woning te verduurzamen? Ga dan naar  www.duurzaambouwloket.nl.

 

Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp

Het Dorpsoverleg van Hazerswoude-Dorp ondersteunt dit initiatief van de gemeente van harte. Het programma voor de informatieavond is ook in samenspraak met het Dorpsoverleg tot stand gekomen. Veel huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen zitten met vragen zoals wat moet ik doen, hoe moet ik dat doen, wie moet het doen en hoe moet dit betaald worden? De informatieavond kan huiseigenaren op weg helpen bij de beantwoording van deze vragen. Het verplicht u verder tot niets. Wij verwelkomen u daarom graag op maandag 16 september!


Reacties