Overlast in de buurt? Dit kun je doen!

Overlast in de buurt? Dit kun je doen!

Het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp heeft onlangs gesproken met de ‘sociale driehoek’ te weten de wijkagenten, Boa’s en jongerenwerker. Er is gesproken over de leefbaarheidsproblematiek in het Dorp in het algemeen en met betrekking tot de jeugd in het bijzonder.

De belangrijkste conclusie is dat het helemaal niet zo slecht gaat in Hazerswoude-Dorp. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat inwoners maar weinig melding maken bij de wijkagenten en BOA’s als er wel sprake is van incidenten zoals vernielingen of andere overlast. Het lijkt erop dat inwoners onderling ‘geen gedoe’ willen.

Een voorbeeld is dat onlangs in een buurtapp de suggestie werd gewekt dat er in een weekend 5 vernielingen van formaat hadden plaatsgevonden in de omgeving van de Sportparklaan, terwijl dit in werkelijkheid een periode van 5 jaar betrof. De grote onderlinge verontwaardiging in de app bereikte echter (in eerste instantie) de politie niet.

Tegelijkertijd wordt er door inwoners wel regelmatig geklaagd dat politie of handhavers niet zichtbaar zijn en niet optreden. De politie en BOA’s roepen inwoners op te melden als zij iets verdachts zien, vernielingen constateren of serieuze overlast ervaren. Meldingen worden geregistreerd in het systeem van de politie en dat biedt hen houvast bij handhaving en surveillance. Zonder meldingen is dit een stuk lastiger.

Maar waar moet je je wanneer melden? Dat hebben we voor u middels 4 vragen even op een rij gezet.

1. Wie zijn de wijkagenten en BOA’s voor Hazerswoude-Dorp? 
De wijkagenten zijn Luc Jannessen en Richard Reukema. Hun gebied bestrijkt heel voormalig Rijnwoude. Dit geldt ook voor de BOA’s Joost van Benthem, Diana Verblaauw en Kim van der Heijden.

2. Hoe zijn wijkagenten te bereiken?
De wijkagenten zijn te bereiken via het telnr. 0900-8844. Na de melding wordt de melder door de wijkagent teruggebeld. Indien er sprake is van spoed moet 112 worden gebeld.

3. Wat doet een BOA?
BOA staat voor Buitengewoon Opsporings Ambtenaar. De BOA's hebben een belangrijke rol bij de handhaving van de leefbaarheid en het aanpakken van “kleine ergernissen” in de woonomgeving:

  • Bij overlast van hondenpoep, zwerfvuil,
  • Bij de aanpak van foutgeparkeerde auto’s
  • Bij de ondersteuning bij evenementen.

Ze zorgen er voor dat de regels die de gemeente opstelt worden nageleefd. Hierdoor wordt de veiligheid vergroot en wordt de overlast teruggebracht. Ze handelen preventief door inspecties uit te voeren en lichten mensen

4. Hoe kunnen meldingen aan BOA’s worden gedaan?
Meldingen kunnen telefonisch worden gedaan via telnr. 14-0172. In het weekend (en ’s avonds) moet 0900-8844 worden gebeld. Een melder krijgt binnen 5 dagen een terugkoppeling van wat er met de melding is gedaan.

Voor zaken die de gemeente betreft en geen spoed hebben, is er een app: Buitenbeter. Daarop kunnen meldingen van stoepverzakkingen, beschadigingen, vervuiling plantsoenen etc. worden gemeld. Dit kan ook worden gedaan via www.alphenaandenrijn.nl en telnr. 14-0172

Nico Stolwijk
Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp


Reacties