Paaltje Jan van Eijcklaan komt nog even terug en gaat daarna weer

Paaltje Jan van Eijcklaan komt nog even terug en gaat daarna weer

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag 10 december jl. zijn aan het college vragen gesteld over het paaltje tussen de Jan van Eijcklaan en de Zilverschoon in Hazerswoude-Dorp. Daarbij was de hoofdvraag of het college bij wijze van proef het paaltje wil weghalen en vervolgens onderzoek wil doen naar het effect hiervan. En daarover de raad wil informeren. Namens het college heeft wethouder Van Velzen ingestemd met het voorstel om het paaltje voor een periode van maximaal 6 maanden weg te halen en onderzoek te doen naar het effect. Het college heeft daarop besloten dat het paaltje (conform gemaakte afspraken) voor het kerstreces wordt teruggeplaatst, totdat de proef start. De proefperiode van maximaal 6 maanden gaat in per 01-02-2021. In januari 2021 wordt gekeken of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn voor deze proefperiode. Ook gaat de gemeente in gesprek met in ieder geval een afvaardiging van de bewoners van de Zilverschoon en de Jan van Eijcklaan. Uiteraard wordt ook naar de mening van andere inwoners in het dorp geluisterd. De bloembakken op de Jan van Eijcklaan blijven staan. Gezien de Covid-19 maatregelen zullen de gesprekken online plaatsvinden. Om dit goed te laten verlopen is de gemeente op zoek naar een afvaardiging van zowel de bewoners van de Jan van Eijcklaan als van de bewoners van de Zilverschoon. U kunt zich hiervoor opgeven bij G. van der Zwaard gzwaard@Alphenaandenrijn.nl of bij H.H. de Mol hhdmol@alphenaandenrijn.nl, onder vermelding van uw naam en adres.      


Reacties