Raad wil inwoners betrekken bij Alphen aardgasvrij

Raad wil inwoners betrekken bij Alphen aardgasvrij

Alphen aan den Rijn moet in 2050 aardgasvrij zijn. Daarover zijn wethouder Erik van Zuylen en de gemeenteraad het roerend eens. De raad maakt zich echter zorgen om de manier waarop de inwoners hierbij worden betrokken. Van Zuylen kon dit echter zo goed uitleggen, dat hij nu unaniem wordt gesteund bij zijn beleid.

Tijdens de raadscommissievergadering over het Afwegingskader Warmte hadden verschillende politieke partijen moeite met het communicatie- en participatietraject. Wethouder Van Zuylen beloofde een brief met een duidelijke uitleg. Die brief kwam en de gemeenteraad was gerustgesteld. Het beleidsstuk met als belangrijkste onderdeel 'Alphen aardgasvrij' werd donderdag 15 oktober unaniem gesteund door de gemeenteraad.

Voor de verschillende partijen is de keuzevrijheid van bewoners erg belangrijk, voor andere partijen staat het buiten kijf dat jongeren moeten worden betrokken bij het langlopende project. Beide zaken worden door Van Zuylen erkend. "De eerste stap is nu een vragenlijst die we via het Alphenpanel en huis-aan-huis verspreiden. Ook is het plan om een aantal webinars voor iedereen te organiseren. In coronatijd kunnen we niet de wijken in, dat proberen we nu online te ondervangen."

De wethouder benadrukte dat er nog helemaal niets verplicht wordt. Maar: "Wachten is niet goed, temeer omdat we het Klimaatakkoord als gemeente hebben ondertekend." De eerste stap is de vragenlijst voor de inwoners. De tweede stap wordt een warmtekaart per wijk die volgend jaar klaar moet zijn.
"Het is een lerend beleid en een flexibele strategie is belangrijk", aldus Van Zuylen. "We moeten echter wel meters maken."


Reacties