Terug- en vooruitblik van het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp

Terug- en vooruitblik van het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp

Het Dorpsoverleg wil met dit verslag een terugblik geven over haar activiteiten van afgelopen jaar 2018. Daarnaast geven wij u een vooruitblik in de activiteiten voor het jaar 2019.

Vanuit het Dorpsoverleg hebben we in 2018 twee bijeenkomsten belegd in De Juffrouw. In januari hadden we een drukbezochte avond waarin iedereen kon reageren op de conceptversie van de Dorpsvisie Hazerswoude-Dorp, in november kwamen zo’n vijftig inwoners af op een avond over duurzaamheid en manieren om daar met steun van de gemeente zelf iets aan te doen. In het periodieke overleg met de wethouder hebben wij de Dorpsvisie nog eens duidelijk toegelicht. De visie die wij samen met de inwoners van het dorp hebben opgesteld, heeft uiteindelijk gediend als input voor het coalitieakkoord, de omgevingsvisie en het gemeentelijke dorpsplan.

Naast de twee ‘eigen’ bijeenkomsten heeft het Dorpsoverleg samen met de andere dorpsoverleggen van het voormalige Rijnwoude en woningbouwvereniging Habeko een verkiezingsdebat georganiseerd. Samen met de gemeente hielden we een informatieavond over de mogelijkheden die onderzocht worden om een ontsluitingsweg te realiseren in ons zuidelijk deel van het dorp.

Ook dit jaar hebben we als Dorpsoverleg weer gezorgd dat de inwoners van het dorp in het voorjaar niet helemaal naar Alphen hoefden te rijden voor een zakje compost. De opbrengst van onze compostactie ging dit jaar naar de Hazerswoudse Boys. Met een oproep aan de inwoners hebben we geprobeerd een bescheiden bijdrage te leveren aan de verbetering van de speelvoorzieningen in het dorp.

Achter de schermen zijn we geregeld contact met woningbouwvereniging Habeko over de woningbehoefte in het dorp. Bij de wethouder en ambtenaren van de gemeente hebben we het afgelopen jaar onder andere gelobbyd voor oplossing van de verkeersknelpunten in de Dorpsstraat-Oost (de uitrit bij de Albert Heijn, de fietsoversteek bij de Driehof), verbetering van het parkeerterrein bij de Albert Heijn, onderzoek naar oplossingen voor het zware landbouwverkeer en andere vrachtverkeer in de Dorpsstraat, reflectoren op paaltjes langs de Dorpsstraat en snel herstel van het wegdek van de Burgemeester Warnaarkade. Verder spannen we ons in om te voorkomen dat de busverbindingen naar Leiden en Alphen nog verder achteruit gaan. Zo hebben we gevraagd of de bus naar Leiden ’s avonds een snellere route kan nemen door niet meer om te rijden via het bedrijventerrein van Zoeterwoude-Rijndijk.

Het lijkt er niet op dat we ons als Dorpsoverleg volgend jaar zullen gaan vervelen.

Om te beginnen zal de gemeente in 2019 komen met een verdere uitwerking van de plannen voor een betere ontsluiting van Plan Zuid. Daarbij staat nu al vast dat niet iedereen gelukkig zal zijn met de oplossingen waar de gemeente mee komt. Het Dorpsoverleg heeft niet de illusie dat het zal lukken om op dit punt iedereen blij te maken. Wel zullen we ons ervoor inspannen om te voorkomen dat mensen overvallen worden door in beton gegoten besluiten waarop geen inspraak meer mogelijk is.

Verder komt de gemeente komend jaar met een ‘uitvoeringsagenda’ vol met plannen voor het dorp. Wij zullen erop toezien dat die plannen daadwerkelijk de belangen van de inwoners van het dorp dienen. Net als de afgelopen jaren zullen we over deze en andere zaken geregeld overleg hebben met ambtenaren en twee keer per jaar om de tafel zitten met de verantwoordelijk wethouder.

Om in het dorp de vinger aan de pols te houden, zullen we u in 2019 met enige regelmaat via de sociale media naar uw mening vragen over bepaalde onderwerpen. We blijven werken aan mogelijkheden om de duurzaamheid en de energietransitie in ons dorp te stimuleren en we gaan aan de slag met een onderzoek naar de behoefte aan particuliere woningen voor ouderen in de vorm van een zogeheten ‘knarrenhof’.

Voor het komende jaar zijn wij weer opzoek naar dorpsbewoners die ons overleg willen komen versterkten. Mocht u interesse hebben neem dan contact met ons op.


Reacties