Verkeersmaatregelen kruispunt dorpsstraat N209

Verkeersmaatregelen kruispunt dorpsstraat N209

Alsnog afslag noordwest, geen afslag oostzuid kruispunt Dorpsstraat/N209Inspreekmogelijkheid in de Raad van 14 oktober

Alphen aan den Rijn, 30 september 2021

In februari jl. heeft de raad ingestemd met de maatregelen in Hazerswoude- Dorp en daarbij het college verzocht te kijken naar optimalisaties. 

Naar aanleiding van het onderzoek naar optimalisaties heeft de commissie RED op 9 september jl. geconcludeerd dat:
-              het verplaatsen van de rotonde Weidelanden naar het zuiden akkoord is, zodat er met de zuidwestelijke ontsluitingsweg een duidelijke hoofdstructuur ontstaat en er sprake is van een goede optimalisatie.
-              het aangenomen amendement (besluit) onvoldoende was uitgewerkt voor wat betreft de wens tot het behouden van de rechtsaf-beweging vanuit het Noorden en een Oost-Zuid afslag op de kruising.

De gemeente heeft vervolgens een nader onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden en de consequenties van het toevoegen van de noordwest en/of de oostzuid afslagen op het kruispunt Dorpsstraat/ N209. 

Dit is in de extra vergadering van de raadswerkgroep verkeer Boskoop en Hazerswoude op 23 september jl. gepresenteerd. Hieruit heeft de raadswerkgroep geconcludeerd dat zij de extra beweging noordwest op het kruispunt toe wil voegen aan de maatregelen Hazerswoude Dorp. Ook heeft de raadswerkgroep tevens geconcludeerd dat de afslag oostzuid niet haalbaar is.  

Dit betekent ten opzichte van het maatregelenpakket van 18 februari dat:
-             Het verkeer in de Dorpsstraat west minder afneemt dan in het oorspronkelijke maatregelenpakket van 18 februari 2021, maar nog altijd afneemt;
-             Het uitgangspunt over de landschappelijke inpassing rondom het kruispunt los wordt gelaten; 
-             Er een rijbaan, tbv de richting noordwest, op de N209 wordt toegevoegd. Als gevolg hiervan
              schuift het totale kruispunt op richting het oosten. (hoe lang en hoe precies is nog niet 
              bekend, ontwerp moet nog worden gemaakt)
-             Dit ten koste gaat van, een beperkt, aantal parkeerplaatsen op het terrein voor de supermarkt 
              Albert Heijn;

De gemeente hecht er waarde aan om ook de inwoners in de gelegenheid te stellen om hierover een mening te vormen en deze indien zij dat wenst, te delen met de raad. 
In de raad van 14 oktober zal dit punt dan ook worden geagendeerd en bestaat de mogelijkheid om op deze punten in te spreken. Hiervoor moet u zich opgeven bij de griffie. Dit kan via de email: griffie@alphenaandenrijn.nl.

De  bij deze onderwerpen behorende stukken staan op de website van de gemeente Alphen aan den Rijn, https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/28b657d1-79a0-4d2b-ba3c-6efd5fff6c4e

In kaart gebracht


Reacties