Verkiezingsdebat over de dorpen van voormalig Rijnwoude op 10 maart

Verkiezingsdebat over de dorpen van voormalig Rijnwoude op 10 maart

Op 10 maart wordt een verkiezingsdebat gehouden over onderwerpen die de inwoners van de dorpen van voormalig Rijnwoude aangaan. Dit debat wordt georganiseerd door de Habeko in samenwerking met de 5 Dorpsoverleggen van voormalig Rijnwoude en de Groene Hart Koerier. Er zullen 6 stellingen worden bediscussieerd en bezoekers krijgen natuurlijk ook de gelegenheid vragen te stellen. Het debat word gehouden in de aula van het Groene Hart Lyceum aan de Sportparklaan 4 te Hazerswoude-Dorp. Inloop is 19.30 u. Aanvang debat 20.00 u. U bent van harte welkom!


Reacties