Week van de waarheid voor het kruispunt!

Week van de waarheid voor het kruispunt!

Voor de inwoners die zich zorgen maken over de leefbaarheid van Hazerswoude-Dorp vanwege de verkeersplannen van de provincie en de gemeente Alphen aan den Rijn breekt een cruciale week aan!

Zaterdag 18 juni komen het nieuwe college van burgemeester en wethouders en een aantal raadsleden kennismaken met de inwoners van Hazerswoude-Dorp. Op het parkeerterrein van AH staat er van 10.15 u tot 11.15 u een koffiewagen. Terwijl er koffie wordt geschonken door de gemeente en AH Onno Beugeldijk u van iets lekkers zal voorzien kunt u in gesprek met het college en raadsleden. Speciaal voor deze gelegenheid zal op een deel van het parkeerterrein zichtbaar worden gemaakt hoeveel parkeerplaatsen er nog over blijven als de gemeente haar verkeersplannen voor het kruispunt doorzet. Zo kunt u zelf zien of parkeren in de toekomst een probleem wordt.

Het kennismakingsbezoek is een uitgelezen kans voor de inwoners om duidelijk te laten weten aan de lokale volksvertegenwoordigers hoe er over de plannen voor herinrichting van het kruispunt wordt gedacht. Het Dorpsoverleg roept u daarom op om massaal naar het parkeerterrein te komen om een kopje koffie te komen drinken en uw mening te geven. Uiteraard kunt u bij de lokale volksvertegenwoordigers ook voor andere problemen in het dorp aandacht vragen.

 

Inloopbijeenkomsten 14 en 16 juni 2022

Vooruitlopend op zaterdag 18 juni worden er komende week 2 inloopavonden georganiseerd door de gemeente en de provincie Zuid-Holland

  • Dinsdag 14 juni, 18.30 - 21.30 uur De Juffrouw, Hazerswoude-Dorp
  • Donderdag 16 juni, 18.30 - 21.30 uur Flora Boskoop, Boskoop

 

Iedereen heeft dan de mogelijkheid om vragen te stellen over de plannen in het Ontwerp PIP N207 Zuid en het bestemmingsplan van de lokale maatregelen in Hazerswoude-Dorp. Op deze manier kunt u zich goed laten informeren.

Indienen van een zienswijze

Het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp heeft bezwaren tegen het inpassingplan N209 Zuid en dan met name ten aanzien van de plannen op en rond de kruising in Hazerswoude-Dorp. Zij zal daarom een zienswijze indienen op het Provinciale Inpassingsplan (PIP), maar roept inwoners op dit ook zelf te doen. Hoe meer indieners hoe krachtiger het signaal!

 

Enkele belangrijke kritiekpunten:

  • De doorstroming noord-zuid dwars door het dorp lijkt in de plannen veel zwaarder te wegen dan de leefbaarheid van het dorp. De plannen benadelen Hazerswoude-Dorp zwaar. Alle maatregelen staan in het teken van de doorstroming over de N209, die het dorp in tweeën deelt. Dit is een historische fout die niet wordt rechtgezet maar juist wordt verergerd.
  • In geval van een zuidwaartse trip (N209), wordt een automobilist gedwongen om dagelijks extra omrijdende bewegingen te maken. Zo moet een bewoner die komt vanuit de dorpsstraat west of oost eerst naar de noordelijke rotonde rijden, daar keren en dus 2 keer de kruising over. Waarbij deze 2 keer voor de stoplichten staat, meerdere keren op moet trekken en meerdere keren moet remmen. Deze omrijd-bewegingen komen nog bovenop het veel grotere verkeersaanbod. Dit alles heeft zijn weerslag op de diverse milieuaspecten zoals geluid, stank, luchtvervuiling, fijnstof, trillingen, enzovoorts. Maar er is ook sprake van tijdverlies.
  • Het parkeren wordt bij de winkels moeilijker of zelfs onmogelijk gemaakt. Momenteel wordt al niet aan de parkeernorm van 80 plekken voldaan. Op drukke dagen is het nu reeds dringen geblazen en op de marktdag staat alles vast en vol. In de plannen wordt een significant aantal parkeerplaatsen opgeofferd.
  • Om niet goed uitlegbare redenen moet de bushalte worden verplaatst van zuid naar noord. Als de bushalte op de huidige locatie blijft, is er veel meer ruimte voor parkeren en een prettige publieke ruimte. Dit voor een busverbinding die al weinig rijdt en steeds meer vervangen wordt door een buurtbus. Dit hele aspect is van alle plannen verreweg het minst uitlegbaar!
  • Het oversteken van de N209 vanuit de Dorpsstraat wordt voor auto, fietser en voetganger moeilijker (gaat langer duren) en de drukte op de Dorpsstraat (oost en west) zal verder zal toenemen. 

 

Het Dorpsoverleg is zich ervan bewust dat een reconstructie van het kruispunt op korte termijn onontkoombaar is. Het daarbij verplaatsen van de bushalte is echter onnodig, levert extra problemen op en kent geen draagvlak onder de bewoners. Door de huidige locatie van de bushalte te handhaven zijn er mogelijkheden voor een betere en veiliger inrichting van het parkeerterrein van AH met meer parkeerplaatsen. Een bredere, meer structurele oplossing van de verkeersproblemen moet in de Gouwe-regio opgelost worden, waar de drukte ontstaat.  Dus ten oosten van Hazerswoude-Dorp. Daar moet het verkeer naar de N11 respectievelijk de A12 worden heengeleid, niet dwars door een dorp als Hazerswoude. Met als alternatief een tunnel.

 

Het Dorpsoverleg zal een voorbeeld zienswijze opstellen op het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N207 Zuid. Inwoners kunnen deze gebruiken voor hun eigen zienswijze. De zienswijze dient uiterlijk 12 juli ingediend te zijn bij de provincie. Dit kan door te mailen naar zienswijze.n207zuid@pzh.nl. De voorbeeld zienswijze zal uiterlijk 18 juni op de website www. dorpsoverleghazerswoudedorp.nl staan. Maar ook bij de bijeenkomst zaterdag 18 juni van 10.15-11.15 u op het parkeerterrein zullen exemplaren beschikbaar zijn.

 

Wij zien en spreken u graag aanstaande zaterdag 10.15 u!

 

Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp

Nico Stolwijk


Reacties