Wie is wie?

Wie hebben zitting in het Dorpsoverleg?

Maria Loomans
- Voorzitter van het Dorpsoverleg.Job Dresden is acht jaar geleden vanuit zijn geboorte- en woonplaats Leiden aan de Voorweg in Hazerswoude Dorp komen wonen vanwege de ruimte en rust van het Groene Hart. Hij is van 2010 tot 2013 wethouder in de gemeente Rijnwoude geweest. Vanuit die ervaring is Job lid van het Dorpsoverleg en heeft o.a. de compost-actie georganiseerd. Hij is de secretaris van het Dorpsoverleg.


Andrew Borgart woont in het buitengebied ten westen van Hazerswoude-Dorp en is docent toegepaste mechanica aan de Technische Universiteit in Delft. Hij houdt zich binnen het Dorpsoverleg met name bezig met verkeer, planologie en milieu. Hij is de penningmeester van het Dorpsoverleg.Peter van Kampen is van huis uit werktuigkundig ingenieur en woont sinds 1989 in Hazerswoude-Dorp. Hij heeft zich jarenlang bezig gehouden met de realisatie van industriële verpakkingsinstallaties; eerst als projectingenieur, daarna als verkoopdirecteur. Peter is vader van twee dochters. Omdat hij sinds 2014 van zijn pensioen geniet, is hij nu in de gelegenheid om meer voor het dorp te doen.Gerard van der Hulst is melkveehouder aan ’t Spookverlaat.Jos Timmermans heeft op vier jaar na zijn hele leven in Hazerswoude-Dorp gewoond. Hij is lang actief geweest in het welzijnswerk in met name Den Haag en Zoetermeer, en is de oprichter van Actief Rijnwoude. Jos heeft op het dorp een winkel gehad (de Groene Brug) en was voorzitter van tafeltennisvereniging Avanti. Hij is lid geworden van het Dorpsoverleg omdat hij lokale initiatieven heel belangrijk vindt en van mening is dat het dorp van zich moet laten horen.Henrietta van Gosliga is sinds 2017 lid van het Dorpsoverleg. Zij woont met haar lief en 4 kinderen sinds 2000 in Hazerswoude-Dorp. Voorzieningen voor jongeren gaan haar aan het hart.

Nico Stolwijk werkt bij Vereniging Eigen Huis als manager van de afdeling belangenbehartiging. Nico is geboren in Hazerswoude-Dorp en heeft met uitzondering van een periode van 13 jaar steeds in Hazerswoude-Dorp gewoond. Hij is het laatste decennium voorzitter geweest van voetbalvereniging Hazerswoudse Boys en van tafeltennisvereniging Avanti. Nico wil graag een bijdrage leveren aan de (blijvende) leefbaarheid in Hazerswoude-Dorp door – in samenspraak met de bewoners – op te komen voor de belangen van onze kern als onderdeel van de gemeente Alphen aan de Rijn.